Hãy Nhìn Kỹ

Hãy nhìn kỹ chung quanh ruột thịt
Hoặc Mẹ Cha , thân thích bà con
Nên chi đối xử thật lòng
Thảo hiền giúp đỡ vẹn tròn trước sau

Hãy nhìn kỹ nghĩa sâu như biển
Người giúp ta từng tiếng thủy chung
Ngọt bùi cay đắng đã từng
Sẻ chia từng chút xin đừng quên nhau

Hãy nhìn kỹ ở đâu đi nữa
Ơn Tổ Thầy từng bữa dạy răn
Giúp ta biết lỗi ăn năn
Ngày đêm sám hối để an tâm mình

Hãy nhìn kỹ ân tình huynh đệ
Đã giúp nhau kinh kệ cùng tu
Từ lâu kết mối duyên sâu
Nụ cười nhan thí thay câu hỏi chào

Hãy nhìn kỹ khi vào không cửa
Quyết một lòng xin sửa nết xưa
Sống làm Phật Tử người ưa
Lục hòa , tứ nhiếp sớm trưa thực hành

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.