Kính Mừng Khánh Nhật Hoà Thượng Thích Thiện Tâm

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan
Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm (Springvale)
Trường Ban Tổ Chức Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Ấn Quang (Cairnlea)

Kính dâng Ngài lời chúc mừng Khánh Nhật!
“ Trong ngoài Giáo Hội tỏa ngát hương
Thành toàn trọng trách thật phi thường
Bao dung, khiêm hạ người người kính
Tăng Ni, Phật Tử dạ rõ tường
Hộ Pháp Long Thần luôn che chở
Miệt mài Phật sự vẫn an khương
Hoa Nghiêm Giáo Dục đà phát triển
Dù cho COVID …chẳng khẩn trương
Ngoại lục tuần … cao vời phụng hiến
Xứng danh hiền trí .. diệu thanh lương
Bồ Đề Vô Thượng thệ nguyện phát
Giáp trụ rộng lớn …Ấn Quang đường
Trung tâm Phật Giáo ngày thành lập
Bốn năm Hoà Thượng được tuyên dương
Hạ Lạp vừa tăng sau Tự Tứ (12/8/2022)
Khánh Nhật chúc mừng khắp bốn phương” (15/8/2022)

Phật Tử Huệ Hương kính chúc mừng

Melbourne 15/8/2022

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.