Đến Trần Gian

Đến trần gian hai bàn tay trắng
Tranh giành nhau có đắng lẫn cay
Miễn sao danh lợi mỗi ngày
Cứ tăng trưởng mãi nghĩ hay hơn người

Không hề nghĩ cuộc đời ngắn lắm
Trăm năm trôi chìm đắm bởi tham
Không gìn và giữ nghĩa nhân
Thẳng tay chiếm đoạt phụ phàng thế nhân

Nay đã biết tỉnh dần theo đạo
Hiểu quả, nhân nên tạo nghiệp lành
Một lòng tích đức tu nhân
Mở lòng giúp hết chúng sanh quanh mình

Có những lúc thật tình túng thiếu
Thời nụ cười xin biếu tặng trao
Sẻ chia không chút tổn hao
Cùng câu Phật Pháp biết bao ân tình

Dẫu vụng về phận mình bé nhỏ
Cũng cảm thông nỗi khó của người
Cầu xin Phật Tổ trên đời
Cúi mong phù hộ … nụ cười về quanh

Lìa trần gian cỏ xanh khép lại
Nhưng ấm lòng không ngại hôm nay
Pháp mầu chỉ nẻo thẳng ngay
Tu tâm sửa tánh từ rày thiện lương

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.