Kính Mừng Lễ Hội Vu Lan 2022

Mùa Vu Lan tháng bảy …
Nơi đây gió lộng lá vàng bay lả tả
Truyền thống lễ hội sâu sắc thiêng liêng
Bâng khuâng thổn thức khi nhớ “Giải đảo huyền “(1)
Ý nghĩa cứu độ … trở thành sức mạnh văn hoá !

Tình cảm đẹp nhất… nghi thức bông hồng cài áo
Biểu tượng lòng kính yêu thương nhớ mẹ cha
Thấu triệt lời dạy Đức Thế Tôn quá sâu xa
Biết bao giờ thâm ân có thể đền đáp đủ.

Tinh thần đạo hiếu phải được khuyến nhủ
Ngày chư Phật hoan hỷ (2)
… cúng dường Tam Bảo tạo phước duyên
Đề cao tín tâm, tiêu nghiệp chướng oan khiên
Nhổ độc tố huỷ hoại cánh đồng nhân loại !

Mầu nhiệm thay!
Vẫn mãi còn lễ Vu Lan qua bao thời đại
Động thái linh hoạt nung nấu tận tâm cang
Không đơn thuần tôn giáo… tình người nhân bản
“Uống nước nhớ nguồn” , ân sinh dưỡng … lệ tràn.
Sứ mệnh thiêng liêng này ấn sâu tâm khảm !!

Huệ Hương

_______________________

(1) Chữ Vu Lan bắt nguồn ullambhana trong tiếng Phạn và Hán phiên âm là Vu lan bồn và dịch nghĩa là giải đảo huyền. Giải là mở, đảo là ngược và huyền là dây. Giải đảo huyền là mở sợi dây treo ngược.hay còn có thể dịch là “sự giải thoát”, chỉ sự giải thoát cho những kẻ khổ sở tột cùng ở địa ngục.
(2) Kết thúc ba tháng an cư, đến ngày Rằm tháng 7 thì chư Tăng sẽ tụ hội về một nơi làm lễ tự tứ để giải hạ. Ngày tự tứ được gọi là ngày Chư Phật hoan hỷ. Bởi sau ba tháng tu học, rèn luyện, thúc liễm thân tâm, chư Tăng kiểm điểm giới đức, chỉ lỗi, soi sáng cho nhau để tiến bộ hơn. Và cũng vào ngày này, nếu ai cúng dường Tăng chúng sẽ được nhiều phước báu

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.