Lòng Đổi Thay

Lòng đổi thay từ khi biết pháp
Quyết từ nay không chấp hơn thua
Chỉ chuyên xét lại lòng ta
Với câu Niệm Phật Di Đà thân quen

Cùng tay chắp búp sen đây đó
Để chào nhau xin có nụ cười
Hoa Nghiêm chùa cũ đất trời
Sáng tình huynh đệ cuộc đời bình an

Từ buổi đó khó khăn xa vắng
Câu Di Đà cứ thẳng bước tu
Chí thành một dạ hòa nhu
Học theo hạnh Phật không âu lo gì

Nghiệp có trổ cũng cười chấp nhận
Niệm Phật thôi không oán trách than
Vì là nhân quả rõ ràng
Đã gây phải trả một lần cho xong

Lòng đổi thay ước mong chín phẩm
Ao sen kia .. thoát nạn luân hồi
Có ngôi bất thối muôn đời
Nên câu niệm Phật thời thời trong tâm

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.