Con Hổ Thẹn

Con hổ thẹn và luôn sám hối
Ý khẩu thân bao lỗi chất chồng
Dẫu không ai biết mặc lòng
Trước Tam Bảo đó cúi mong trình bày

Ngàn ý xấu trong ngày nay tỏ
Tham sân si to nhỏ đầy tràn
Nguyện xin sẽ bớt đi dần
Để tâm trong sạch bước lần nở sen

Bao khẩu nghiệp đua chen từng lúc
Ác khẩu kia mỗi phút sâu dày
Ỷ ngôn , lưỡng thiệt hôm nay
Với cùng vọng ngữ thật dày lìa xa

Rồi thân nghiệp bao la vô hạn
Sát đạo dâm làm bạn chất say
Đắm mê nào biết nào hay
Bây giờ hổ thẹn bỏ ngay xin chừa

Con hổ thẹn chuyện xưa sám hối
Từng phút giây bước lối thiện lành
Trước Tam Bảo hứa ăn năn
Ý thân khẩu đó sẽ dần tịnh thanh

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.