Duyên

Duyên kia đủ, quả thời hiển lộ
Chuyện phải thành nếu cố gắng hơn
Như là khói nhẹ trầm hương
Bay quanh tượng Phật dễ thương đầu ngày

Khi hoan hỷ bắt tay vào việc
Là hiển nhiên có kết quả thành
Dẫu rằng không vẹn trăm phần
Cũng bằng lòng với tâm an lạc rồi

Khi trên môi luôn cười lành thiện
Dầu khó khăn trăm chuyện cũng qua
Chung quy cũng tại tâm ta
Tấn tinh từng phút phải là thành công

Khi trong lòng chỉ mong giúp đỡ
Người homeless cơ nhỡ hôm nay
Cho dù chỉ một bàn tay
Xóa đi cơn ngặt đang ngay hiện tiền

Duyên kia đủ quả liền hiển lộ
Rằng không mong cũng rộ trong lòng
Sẻ chia tất cả mênh mông
Hữu vô tình đó thật tròn cơn mơ

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.