Buổi Mai

Buổi mai lần dở trang kinh đọc
Thấm từng lời châu ngọc gấm thêu
Tạ ân Thầy chỉ đường tu
Để con biết lối giã từ vô minh

Lời pháp nhũ tận tình khuyên bảo
Sống an vui xa ảo não buồn
Luôn luôn hỷ xả trong lòng
Khoan dung từ ái có tròn ngày trôi

Lời pháp nhũ là trời thanh thản
Giúp cho con khi chán nản đời
Có thêm vẹn trọn nụ cười
Đổi thay tâm ý sáng ngời lạc an

Lời pháp nhũ ân cần Thầy dạy
Hãy tấn mau vượt ngại chớ quên
Vì rằng luôn có nghịch duyên
Giúp cho bước trọn mà nên từng ngày

Buổi mai đến thường hay kinh sách
Thấm nhuần rồi không trách một ai
Chỉ riêng con có thường sai
Cúi đầu nhận lỗi vì nay đã tường

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.