Mỗi…

Mỗi hạt táo thật là nho nhỏ
Đã vươn lên trái có đủ đây
Mỗi lời khuyên nhủ hôm nay
Đã bừng khai ngộ sâu dày tiến tu

Mỗi bàn tay giúp nhau khi khó
Ơn của người mãi nhớ nghìn năm
Dẫu rằng trôi dạt xa xăm
Đổi lời thăm hỏi ân cần chớ quên

Mỗi chuyến xe là duyên nhiều kiếp
Đã giúp ta bước tiếp đến chùa
Tập tu theo hạnh lục hòa
Làm quen tứ nhiếp thật là dễ thương

Mỗi buổi sáng trầm hương lan nhẹ
Lời kinh vang thật khẽ bình an
Như mây trắng đó thênh thang
Không hề vướng bận nhân gian ưu phiền

Mỗi hạt táo nhân duyên hội đủ
Ngàn trái ngon mời thử anh em
Cũng như chủng tử đã gieo
Chúng ta pháp lữ xin trao vẹn tròn

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.