Tổ Đình Phước Huệ – Pháp Hội Huân Tu Quán Thế Âm 23/10/22

THÔNG BÁO
KHÓA TU BÁT QUAN TRAI &
HUÂN TU QUÁN ÂM BỒ TÁT

Kính thưa: Quý đồng hương Phật tử gần xa,

Chúng ta được an lành trong cuộc sống hôm nay, âu cũng nhờ nương tựa lòng từ bi vô biên của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự nương tựa ấy chính là Hồng Danh của Ngài, mà chúng ta hằng niệm tưởng. Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn ghi rằng: “Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát.”

Nhân dịp Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và để tạo thêm công đức lành cho chính tự thân & tha nhân, tại Tổ Đình sẽ tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai và Huân Tu Năng Lực Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích An Chí đến từ Na Uy.

 Thời gian Pháp Hội Huân Tu Quán Thế Âm: từ 9:30 sáng
thứ bảy 22/10/22 đến 17:00 chiều Chủ nhật 23/10/22

Địa điểm: Tổ đình Phước Huệ
365 Victoria St. Wetherill Park NSW 2164

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ đình điện thoại 02 9725 2324.

Kính nguyện kiết tường.

TM. Ban Tổ Chức
Tk. Thích Phước Viên

This entry was posted in Giáo Hội, Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.