Soi Gương Cuối Năm 2022 – Tâm Trạng Cuối Năm 2022

Soi Gương cuối năm 2022

Khi tờ lịch cuối cùng còn sót lại
Mời bạn cùng tôi hãy đến soi gương
Chấp nhận … đúng là định luật vô thường
Có dám trở về hành trình của quá khứ?

Sẽ giật mình với trải nghiệm trong cuộc lữ !
Ừm … thì ra
mỗi người ảnh hưởng bởi 3 yếu tố thôi
Tiền nghiệp,,. ý chí phấn đấu không vơi
Tinh tấn vượt qua hoàn cảnh nào trong xã hội

Cuối năm nhìn lại mọi trù hoạch đường lối

Có phải cơ hội đến
… không phải thực sự do tài năng ?
Nhiều khi thần may mắn đã viếng thăm
Từ Phước hữu lậu : hành thiện, bố thí,

Phiền não giảm dần khi dừng đố kỵ
Không nhìn lỗi người mà chỉ nhìn tâm
Sâu sắc nhìn vào thực tại … khấn thầm
“ Lộ trình sinh tử
… lăng lẽ được tạo ra từ THÍCH, GHÉT ”
Hạn chế tiếp xúc những điều không cần thiết?

Huệ Hương

_____________________________

Soi Gương cuối năm 2022

Soi gương lại, một năm… qua
Những tờ lịch cuối… là đà, sắp rơi
Ba trăm, sáu chục ngày vơi
Phải đành chấp nhận, cuộc đời… ngắn đi

Cuối năm vấn lại… được gì
Hay là mất mát hơn, vì… già nua
Quay nhanh… xã hội tranh đua
Chậm chân nào kịp, đành thua… nhận rồi

Soi ra còn chút… phúc thôi
Hay thần may mắn, viếng tôi… duyên phần
Đủ nguyên vẻn vẹn… lục trần
Hiểu tài năng kém, chuyên cần… cũng không

Nên nay… được sống thong dong
Dám đâu đố kỵ, phiền lòng… tham chi
Mong là… đến lúc ra đi
Như tờ lịch cuối, chẳng gì… phân vân

Sẽ thay… năm mới bước chân

tp

_____________________________

Tâm trạng cuối năm 2022

Một năm nhanh tựa tên bay.
Tuổi đời đếm đủ vài ngày … tám mươi.
Đang hưởng Bonus … còn tươi.
Cuộc đời nhìn lại hơn người … sống lâu.

Bệnh đau lặt vặt … chớ rầu !!?
Biết mình đang sống là câu … phúc rồi.
Tu nhanh kẻo trể … người ơi.
Vài tờ lịch nữa … qua rồi một năm .!!?

Soi gương tóc đả hoa răm.
Chữ Vô Thường đã hiện nằm nếp nhăn.
Còn được mấy lần cuối năm.
Quên đi ngày tháng nằm lòng Cố Tu.

Đến ngày mãn hạn …Vân du .!?

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.