Hình Ảnh Phật Tử Hành Hương Viếng Chùa Hoa Nghiêm Ngày 29/1/203

Hình Ảnh Phật tử Chùa Bồ Đề, Chùa Ấn Quang và Chùa Quang Minh đi hành hương đầu năm Qúy Mão đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm và thỉnh Phật Cụ ở văn phòng phẩm Chùa Hoa Nghiêm, cũng như ăn trưa và mua thức ăn chay tại Hoa Nghiêm Vegie Hut trong ngày Chủ Nhật 29/1/203 do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại. Xin nhấn vào hình để phóng lớn hơnHuệ Hiếu

This entry was posted in Giáo Hội, Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.