Phim Ảnh Phật Tử đến Viếng Thăm Chùa Hoa Nghiêm Ngày 29/1/2023

Phái đoàn Phật tử Chùa Bổ Đề đi hành hành đầuy năm Qụ́y Mão đã đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào sáng ngày Chủ Nhật 29/1/2023

– Chùa Bổ Đề Phần 2

Phái đoàn Phật tử Chùa Ấn Quang đi hành hành đầu năm Qụ́y Mão đã đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào sáng ngày Chủ Nhật 29/1/2023

– Chùa Ấn Quang Phần 2

– Chùa Ấn Quang Phần 3

Phật tử Chùa Quang Minh hành hành đầu năm đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào sáng ngày Chủ Nhật 29/1/2023

– Chùa Quang Minh Phần 2

– Chùa Quang Minh Phần 3

Thầy Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm Hỏa Thượng Thích Thiện Tâm cùng Phật tử, và đoàn lân Vovinam Chùa Hoa Nghiêm hân hoan chuẩn bị đón chào phái đoàn Phật tử cùng Qúy Thầy, Sư Cô từ các Chùa tại Melbourne hành hành đầu năm đến viếng thăm chùa Hoa Nghiêm vào sáng ngày Chủ Nhật 29/1/2023

– Phần 2

Huệ Hiếu

This entry was posted in Giáo Hội, Phim Ảnh. Bookmark the permalink.