Ước Nguyện Đầu Năm

Khoảnh khắc thiêng liêng giao mùa Dần -Mão
Chắp tay sen thầm khấn … được đại thiện tâm
Niềm tin tịnh tín tăng trưởng độ sạch trong
Nguyện gắng lắng nghe thêm nhiều …. nên nói ít !

Danh ngôn Tây Phương:
“ Tất cả thành công mới chỉ là ACCOMPLISH
Chỉ khi nào Giải thoát tên gọi FINISH “
Lời nhắc nhở ngàn vàng ..nay đã nghiệm ra
Nghệ thuật sống chỉ tuyệt vời … khi tự lợi, lợi tha
Kính đa tạ giây phút trầm lắng niệm tưởng !

Suối nguồn an lạc do phước điền cao thượng
Đại duyên gần gũi thiện tri thức, hiền trí danh tăng
Phải chăng ?
Đời, Đao đều có nhân duyên tiếp nối chen đan
Kìa nén hương vừa tàn nghe tâm linh trỗi nhạc
Và tiếng thì thầm trên không …
“ Cố gắng tu tập …khi gặp được Chánh Pháp !

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc

Huệ Hương
Giờ phút thiêng liêng đón chào Chúa Xuân Quý Mão

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.