Đón Chào Xuân Qúy Mão – Nguyện…

ĐÓN CHÀO XUÂN QUÝ MÃO

Mừng Xuân Quý Mão
Kính chúc quý bằng hảo
Tiền vào như vũ bão
Sức khỏe luôn tuyệt hảo
Gia đình luôn thuận thảo
Sống hoài Không thấy lão
Mọi người đều hảo hảo
Cho đời luôn thơm thảo
…..

Năm mới trong lòng cứ ngổn ngang
Trăm cay nghìn đắng rồi vô vàn
Đón xuân chỉ biết cười ba nụ
Nhìn tháng ngày trôi đóa mai vàng

HẢI TẦN

______________________________

NGUYỆN …

Quý Mão hoặc Ngọc Thố
Tốt … kết giao hải hồ
Hằng nghe pháp cam lồ
Hiểu thế nào chữ KHỔ
Nguyện sạch dần nhiễm ô
Kính tri ân Thầy Tổ
Chúc bạn tâm mặt hồ
Tĩnh lặng, bình an … NGỘ

Đầu năm nguyện dẹp mọi ngổn ngang
Hít thở trong lành … ơn vô vàn
Tiến bước thong dong về trước mặt
Bão táp phong ba… đã nhạt tàn

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.