Đội Võ Vovinam Trình Diễn Tại Viện Bảo Tàng 18/2/2023


Chính phủ Úc mời đội Võ Vovinam đến Viện Bảo Tàng để múa lân, đánh võ, trống, để làm bữa cơm gây quỹ cho Viện Bảo Tàng Việt-Úc


Cậu Toàn trưởng nhóm Vovinam ghi hình 

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.