Tự Tình Cuộc Sống

Hạt giống xấu ơi… Mi
vẫn ẩn tàng đâu đó trong góc khuất ?
Sân, nghi, mạn, kiến chờ đúng lúc đúng thời
Đúng môi trường phát triển khiến lệ tuôn rơi
Cảnh ngộ trớ trêu … vô ích và trống rỗng !!!

Chọn lấy “ Cẩm nang danh ngôn về cuộc sống ”
Nhắm mắt như bói Kiều giỡ lấy một trang
Nhắm mắt như bói Kiều giỡ lấy một trang
Ồ … tư tưởng cao nhân đã nhắn nhủ rằng:
“ BIẾT ĐƯỢC SỰ NGU DỐT CHÍNH MÌNH “ là tinh tế (1)
Sẽ vượt qua vô môn quan đến bậc thềm trí tuệ !!!

Còn nữa tiếp theo …
Quan tâm, ưu tư học hỏi giáo lý, hành trì
Trăn trở thao thức làm sao hướng thượng chút gì
Thế nào bản lãnh, tính cách đồng quy hợp nhất !!!!

Giá trị tinh thần trách nhiệm nằm trong kỹ luật
Dù đam mê nhưng chánh niệm … mở mắt nhìn
Minh sư chỉ là ngọn đèn … phải tự mình
Khởi đầu hành trình…tiếp tục cách dõng mãnh.

Ngạc nhiên thay …
nghiệm ra : Đạo, Đời cần 3 phẩm chất thiện thánh !
– Không làm các điều ác,
– làm các hạnh lành,
– giữ gìn tâm trong sạch!!!

____________________
(1) Bậc thềm bước vào thánh đường của trí tuệ chính là BIẾT ĐƯỢC SỰ NGU DỐT CỦA CHÍNH MÌNH.( The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance) Benjamin Franklin

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.