Mở Rộng Vòng Tay

Trong dòng đời luôn ẩn tàng những dòng Pháp (1)
Vận hành kỳ diệu bên trong, xung quanh ta
Mở rộng tâm hồn, vòng tay… vô ngã vị tha
Sẽ tìm thấy bao điều thật trân quý!!

Hành vi thiện lành mang đến bao giá trị,
Giúp người hoạn nạn như cứu lửa kịp thời
Là nguồn sức mạnh … hoá giải nỗi chơi vơi
Kỹ thuật sống bạn ơi … cùng nhau gở rối !

Thiên tai động đất màn trời u tối
Dù mơ ước cao xa … một thế giới đại đồng
Trước mắt cùng nhau đoàn kết một lòng
Đức Phật dạy ;
“Phật pháp kết hợp hoàn hảo điều cần thiết”
Sống có từ bi mới đúng nghĩa minh triết !!!

Huệ Hương

(1) Phật pháp bất ly thế gian giác !

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.