Cõi Nhân Tâm

Chút tư duy nhìn vào nội tâm góc khuất
Trong thẩm sâu chưa hội đủ bốn điều (1)
Thật sự cơ bản để an lạc hơn nhiều
Với hành trang vốn liếng được khai ngộ!

Hiểu rõ thật bản chất cuộc đời là Khổ !
Nhưng có con đường soi sáng vượt qua
Người thầy dẫn đường là Tánh Biết chính ta
Luôn soi sáng giúp điều chỉnh hành vi, nhận thức!

Dù vạn pháp đều là Thầy vừa hỗ trợ, giúp trừ dứt
Để thấy ra PHẢI CẨN TRỌNG, chớ dễ duôi
Biết phân biệt ác phải bỏ, thiện … dưỡng nuôi
Chọn lựa đúng cái mình CẦN hơn cái Thích !

Biển pháp mênh mông tránh chìm như Titanic
Hành trình khốc liệt để diệt bản ngã, não phiền
Tạo vòng luân hồi toàn bộ một căn nguyên
Luôn thờ ơ, phan duyên khi căn, trần TIẾP XÚC !

Tinh hoa của Pháp Phật ghi nhận là cội phúc
Gói gọn trong Tứ Đế, thập nhị nhân duyên
Ứng dụng thái độ khoa học khi uống thuốc thiêng
Cõi nhân tâm xuất hiện mọi giây phút mình tu tập
Bao gồm : ngồi thiền, học đạo, trì giới, nghe Pháp!

Huệ Hương

______________

(1) Chánh Tín – niềm tin bất thối nơi tam bảo
-Giới hạnh thanh tịnh ( thọ giới nào quyết giữ không phạm)
-Bố thí – Xả không mưu cầu
-Trí tuệ ( hiểu được nghiệp lý và nhân quả cũng như Quy luật Vô thường và CVoo ngã )

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.