Đi Tìm Con Người Thật !

Có một lúc …
Thấy mình lạc vào khoảng trống sâu thẩm
Dường như có điều gì thiếu sót … chơi vơi ?
Chưa trọn vẹn tiếp nhận đặc ân của cuộc đời
Nên “Giá trị và Niềm tin đang bị thử thách?”
Nào trở lại … Hành trình đi tìm CON NGƯỜI THẬT!
“Khởi đầu của mọi sự khôn ngoan là “Biết Mình” (1)
Lắng nghe suy nghĩ người khác khi họ THẤY, NHÌN

Chợt nghiệm ra, có lẽ …
Sau Phật Pháp nên tiếp cận danh ngôn bậc hiền trí !
Vì sau những trải nghiệm họ vượt qua bằng ý chí (2)
Thế cho nên…
muốn hoàn thiện phải học hỏi không ngừng
Sống thật với bản thân, mọi ảo tưởng về tôi -DỪNG
Biết được mặt tối của mình, phương pháp tốt nhất !

Nhờ những sai lầm có tri kiến đâu là Sự Thật !
Cải thiện thấu hiểu đồng cảm, phát triển kỹ năng
Hiểu về người khác nhưng tự quyết định bản thân
Tập trung vào tích cực tư duy, thay đổi sáng tạo
Hy vọng với Chánh Kiến
… mọi giao tiếp đều thay đổi, chuyển hoá! (3)

Huệ Hương

(1) Aristotle, một triết gia Hy Lạp nói: “Biết mình là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan”
(2) Carl Jung -“Chúng ta thường cho rằng người hạnh phúc là những người học cách chịu đựng nỗi đau từ những trải nghiệm của cuộc sống mà không tin rằng họ đã vượt qua chúng.”
(3) -Sự gặp gỡ của hai tính cách giống như sự tiếp xúc của hai chất hóa học: nếu có phản ứng gì thì cả hai đều chuyển hóa. ( Carl Jung)

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.