Khao Khát & Thao Thức…

Con người thời đại luôn khao khát và thao thức!
Nỗ lực vô hạn tìm chân trời mới vững bền
Hy vọng thiết tha muốn giải thoát, muốn vươn lên
Mà quên hẳn…
Sống ở đời ai không gặp những thử thách!

Đánh mất đời sống thường nhật..
khó trưởng thành nhân cách!
“Let it be “ hãy cứ để mọi thứ qua đi (1)
Cuộc đời : trò chơi hay giấc mơ…
Mục đích tối thượng là gì?
Định mệnh mình phụ thuộc vào sự lựa chọn !

Điều chúng ta nghĩ là vận may…
“ Bản ngã nội tâm ngoại hiện “
Phật dạy trong “Pháp Môn căn bản” :
Tâm ta thanh tịnh lúc ban đầu (2)
Phải sở hữu trái tim mạnh mẽ, kiên cường
mới có thể tồn tại dài lâu
Mọi thứ trông như thật …
nhưng tất cả chỉ là tâm thức !

Thường gặp trong cuộc sống… ở mọi lĩnh vực
Sống theo định luật nhân quả mới an vui
Đừng khao khát thao thức sẽ … chôn vùi
Thứ đáng tin cậy nhất …
“điều bên trong cần thực sự ổn định”!
Hãy đối mặt sự thật can đảm, bình tĩnh!

Huệ Hương

(1) LET IT BE (The Beatles)
When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness she is standing right in front of me,
speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be, let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people living in the world agree,
there will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is still a chance that they will see,
there will be an answer. let it be.
Let it be, let it be, …..

(2) Pháp Môn Căn Bản đã nói: “Cái tâm con người ban đầu vốn luôn thanh tịnh (vô ngã), chỉ là theo thời gian nó đã bị nhuộm màu bởi những tạp nhiễm ngoại lai (cái ngã)”.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.