Sống Khiêm Nhường

Sống khiêm nhường biết bao hạnh phúc
Vì chung quanh đông đúc bạn thân
Giả như ta có lỗi lầm
Không hề quản ngại nhiều lần bảo khuyên

Nhất khi ta chướng duyên đang gặp
Sáng cả lòng ngay lập tức thông
Từng câu sắc sắc không không
Tâm Kinh thêm tỏ thêm tường thật sâu

Sống khiêm nhường về đâu chẳng ngại
Người chỉ đi chỉ lại như Thầy
Ta thêm cố gắng mỗi ngày
Tất nhiên dần khá sẽ hay hơn dần

Ta luôn cố ân cần học hỏi
Những điều hay làm mới thân tâm
Từ xa nẻo ác lần lần
Bước vào chánh đạo thanh nhàn rảnh rang

Sống khiêm nhường tánh vàng khó đổi
Dẫu quý kim khó nỗi sánh bằng
Ta nhờ nên có bình an
Chung quanh Thầy dạy hoặc bằng hữu thân

11/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.