Tâm

Tâm của ta là gương hai mặt
Một bên trong khóa chặt khó nhìn
Đổi thay từng phút thình lình
Không ai biết được chân tình ra sao

Một bên ngoài biết bao nét đẹp
Khéo dối lừa thật điệp điệp trùng
Bao người lầm lỡ không ngừng
Cất lời tán tụng bụng mừng vô biên

Nhưng hôm nay một bên kinh sách
Hiểu tỏ tường tự trách chính ta
Mãi theo những việc phù hoa
Dễ theo kẻo … lạc tâm tà nổi lên

Từng giây phút không quên trong đó
Chỉ cốt sao tâm có bình an
Đường tu dẫu có gian nan
Bỗng dưng giản dị tháng năm khẽ cười

Tâm của ta đời đời mây trắng
Chủ bên trong như nắng mùa Đông
Ta người sống thật yêu thương
Ngay giây phút đó sen hồng ngát hương

07/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.