Nếu…

Nếu không có lão bệnh và chết
Trần gian này đã hết muộn phiền
Ngẫm xem tất cả là duyên
Kìa câu Tứ Đế còn nguyên đó mà

Chúng sanh cõi Ta Bà hạnh phúc
Đâu có ai từng lúc siêng tu
Một lòng làm biếng có dư
Rồi thì tất cả sẽ u mê hoài

Hãy tận dụng ngày dài còn lại
Đừng đắn đo e ngại điều chi
Tam quy, ngũ giới đường đi
Bước chân Phật Tử không rời khi nao

Dẫu thị phi .. nào xao nét mặt
Quyết một lòng đã nhất định rồi
Bên trong không đổi không dời
Dẫu ngoài thay đổi … theo thời thế nhân

Tự đáy lòng có lân và mẫn
Không bao giờ mà nhẫn tâm này
Dẫu cho nắng táp mưa mai
Bề ngoài tuy khác … có hoài mãi đâu

Nếu không lão chết … hầu sa đọa
Địa ngục kia suốt cả muôn đời
Nên người đã hiểu tức thời
Từng câu chánh niệm rạng ngời trọng tâm

13/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.