Quấy & Ẩu

Mình cũng quấy và hay làm ẩu
Bắt bẻ người tật xấu rõ ràng
Để rồi xích mích hai đàng
Sao lòng không mở ngày vàng trôi đi

Hãy nên nhớ chuyện gì cũng nhỏ
Giữa trần gian nào có bền lâu
Cho dù oán giận thù sâu
Vô thường đến vội có đâu còn hoài

Thử nhìn xem kìa ngai vàng đó
Mãi còn chăng mà khó dễ người
Sao không nhẹ thở và cười
Chung quanh đơn giản nhẹ đời mây bay

Thử nhìn xem bàn tay năm ngón
Ngắn và dài nào chọn cho mình
Nhưng luôn kết chặt thân tình
Chúng ta xử dụng đậm hình tài hoa

Là Phật Tử hãy xa bắt bẻ
Những đệ huynh và trẻ hay già
Hoa Nghiêm chung một mái chùa
Vâng lời Thầy dạy mặn mà thương yêu

19/11/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.