Tâm Thanh Tịnh

Tâm thanh tịnh nơi nơi có Phật
Nơi đô thành chật vật mưu sinh
Một lòng sống với lời kinh
Dẫu muôn cảnh khổ lòng tin chuyển liền

Đã quy y gieo duyên Tam Bảo
Bao đắng cay phiền não lìa xa
Dẫu cho ở chốn Ta Bà
Nhưng sen hồng thắm thật là phước hay

Giữ ngũ giới hôm nay muôn thuở
Dẫu cho đời có khổ có vui
Một lòng xem nhẹ mây trời
Vẫn thường tụ tán trên đời thản nhiên

Cuộc trần lữ là duyên gặp gỡ
Hãy thuong nhau chỉ dở tầm hay
Tạo nhân gây quả sâu dày
Luân hồi gặp lại tháng ngày đệ huynh

Tâm thanh tịnh nhớ in Phật dạy
Nỗ lực hơn để cậy trông mà
Niết Bàn ngay chốn Ta Bà
Có tìm đâu nữa rời xa thế trần

28/10/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.