Tất Cả…

Nguyên tất cả chỉ là tham ái
Không thỏa rồi gặt hái sân si
Ngẫm xem mọi chuyện trên đời
Muốn người không giận tức thời khắc tâm

tất cả truy tầm danh lợi
Có nào ngờ đang đợi vực sâu
A Tỳ Địa Ngục thảm sầu
Ở Ta Bà đó có đâu phải tìm

Nguyên tất cả thích dìm kẻ khác
Để mình lên kiếm chác chữ hơn
Khi lương tâm thức thấy buồn
Ăn năm sám hối … thành … luôn quả rồi

Nguyên tất cả luân hồi xoay đảo
Hôm mạnh tay tra khảo người quen
Kiếm tìm mối lợi kế bên
Nào ai biết được thành nên thù hằn

Nguyên tất cả vùng vằng không đổi
Tâm tánh mình nhận lỗi kề bền
Cứ hoài tranh đúng đã quen
Xin vui thua thiệt mà nên nết hiền

Nguyên tất cả vì tiền tối mắt
Cứ đường ngang lối tắt tà ma
Quang minh chánh đạo lìa xa
Hóa trang đạo đức để ta ác tà

Nguyên tất cả cũng là danh lợi
Thắng đạp lên người dưới không màng
Không còn có chút nghĩa nhân
Làm cho tứ chúng không gần Thích Ca

01/12/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.