Hình Ảnh Ngày Thọ Bát 20/4/2024

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Thọ Bát ngày 20/4/2024 tại Ch̀ùa Ấn Quang, do Cô Huệ Hiếu ghi lại (xin nhấn vào hình để xem phóng cở lớn)
Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.