Cảm tác khoá tu mùa thu…

Không chờ thu vẫn sang.
Sáng không nắng huy hoàng,
Hơi sương còn se lạnh.
Hy vọng chút mây xanh.
Hộ pháp ngày tu học.
Tan dùm sương long lanh.
Trùng trùng duyên hợp thành.
Tu sinh thật may mắn,
Năm nay được tham dự,
Thính pháp trong An Lành.
Dã ngoại đông vui thay.
Lá vàng, đỏ vẩy tay.
Không gió lá vẩn bay.
Tuổi thu luôn thay đổi.
Như ngàn lá phù du.
Vũ trụ luôn chuyển biến
Nhân thân khó bình yên.
Như chiều thu hết nắng.
Lá dần dần rụng hết.
Cây còn đó đợi chờ.
Đông trơ cành bơ vơ.
Chờ xuân hiện xanh màu.
Nhân thân như vũ trụ.
Chuyển biến là chân lý
Xuân Hạ Thu… đến Đông.
Hiểu vậy nên Bẳng Lòng.
Vửng niềm tin An Lạc

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.