Hãy Dựa Vào Mình – Hữu Xạ Tự Nhiên Hương – Đuốc Tuệ Trong Tay…

HÃY DỰA VÀO MÌNH

Thật đó em… nào ngoài ai khác
Chỉ chính ta khi thác đó mà
Người thương hai đấng mẹ cha
Nghiệp nhân phải trả khi ta dựng gầy

Em có thấy mỗi người thân thể
Xét cho cùng… cũng kể tứ chi
Tại sao cứ phải dựa người
Sao không đứng thẳng giữa trời mây bay

Chúng ta có hai tay sẵn đó
Lý do gì… làm cớ nhờ người
Để rồi… dậm cẳng than trời
Sao tôi phận bạc người cười xấu chưa

Hãy đứng thẳng… nhưng thừa khiêm tốn
Luôn cúi đầu nhường… lớn cho người
Trăm năm cũng hết một đời
Vùi ba tấc đất giữa trời mây bay

Nhìn lại đi hôm nay đã cũ
Tháng ngày nào đã rũ bỏ đi
Bây giờ bên cạnh có chi
Chỉ mình ta đó… không khi nào phiền

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Hữu xạ tự nhiên hương…

Lời Phật dạy, (1)
Luôn ẩn chứa điều sâu xa huyền nhiệm
Ít người trong chúng ta có thể thực hành
Vì không ai thông hiểu mọi ngọn ngành
Nên cần phải kết nối,
nhìn vấn đề theo nhiều khía cạnh!

Muốn nương tựa chính mình
cần kiểm soát bản thân không xao lãng
Tỉnh thức trong thầm lặng
tránh xa những xao động bất an,
Sống tối giản nhưng hoàn thiện cách lạc quan
Hữu xạ tự nhiên hương khi đã vững và độc lập

Vẫn phải chọn lọc điều nghe, thấy, đọc
Nguồn thông tin tích cực, tốt đẹp an lành
Mỗi người trong chúng ta,
tìm thấy sức mạnh được phát sanh
Việc nương tựa chính mình,
sẽ tự động thường nhật trong cuộc sống!

Nhớ rằng không ai xuất sắc toàn diện,
vậy nên cư xử khiêm tốn thật sự quan trọng
Trong khả năng thực hiện những điều tốt cho mình,
Hãy áp dụng bất cứ nguyên lý nào, với sự thông minh
Trong mọi hoàn cảnh cần suy xét thật kỷ lưỡng
Mời xem danh ngôn khác cũng đáng kính ngưỡng
“No bird soars too high if he soars with his own wings” (2)
Tạm dịch: Chẳng con chim nào bay quá cao nếu nó sải bằng chính đôi cánh của mình.

Huệ Hương

(1) Đức Phật đã có lời dạy: “Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác”.
(2) Trích từ câu nói để đời của William Blake

_________________

Đuốc Tuệ Trong Tay…

Phật đã dạy, mỗi người sẵn đuốc.
Tuệ thắp lên soi lối ta đi.
Soi sáng về nguồn, với Tuệ Tri.
Bằng chính đôi chân, mình tiến bước.

Thân thể này, nghiệp nhân đời trước.
Có bao người Phước hạnh ở đời.
Còn minh thì quả bao đầy vơi.
Nhân quả khi trổ, không sai người.!

Lúc phận bạc, mình đang trả quả.
Hãy có lên, nghiệp sẽ mỏng dần.
Dứng lên, chấp nhận, lực tự thân!.
Mây sẽ tan bầu trời xanh đẹp.

Phước hay nghiệp, đều do mình hết.
Nhờ kiếp này học Phật thấy đường.
Nghiệp đến trả, Phước nên tu thường.
Cộng Trừ Phước Nghiệp
Đời Sau An Lành ?

Viên An

_________________

Hãy Dựa Vào Mình – Hữu Xạ Tự Nhiên Hương – Đuốc Tuệ Trong Tay…

Chính ta hãy dựa vào mình
Tử sinh, bệnh khổ… nghiệp nhìn đâu ra ???
Cậy người, cầu Phật… đổi đa ???
Gieo nhân, trả qủa ta bà… tất nhiên

Dựa mình hữu xạ tùy duyên
Hãy nên đứng thẳng, tìm nguyên căn trừ
Than trời, dậm cẳng… càng hư
Nên soi đuốc tuệ, chân như Phật bày

Nhiên hương… hữu xạ tự bay
Sâu xa huyền nhiệm, qủa… này từ nhân
Sống sao lành thiện, ân cần
Sẽ không… xao động bất an, trong lòng

Nhiên hương… hữu xạ tự trong
Nào cần… khoe tốt, để phòng người quên
Không ai xuất sắc cho nên
Điều lành kính ngưỡng, nhắc… khuyên nhau hành

Trong tay đuốc tuệ hãy nhanh
Thắp soi tỏ lối, đâu lành… để theo
Mỗi người một nghiệp lỡ đeo
Chậm tu, ngày tháng trôi vèo… than chi

Trong tay đuốc tuệ… đường đi
Dựa mình bằng chính… huệ, tri tu dần
Phước duyên, nghiệp lực… qủa nhân
Kiếp này học Phật, phải cần hành thông

Hiểu gì từ chữ Sắc, Không
Dựa vào văn tự, vẹt… nhồng làm chi
Phật tâm hạnh phẩm từ bi
Tự nhiên thanh thản, oán nghi… bớt dần

Do mình cố gắng chuyên cần
Mài kim ắt sẽ… ngày gần được thôi
Dựa người, đợi… nước thuyền trôi
Đuốc rơi… đường tối, lỡ rồi trách ai

Trăm năm khó biết… ngày mai

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.