Hình Ảnh Du Ngoạn Bright Ngày 4/̀5/2024

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huệ Hiếu ghi lại trong buổi du ngoan vùng Bright là một trong những thắng cảnh mùa Thu đẹp nổi tiếng ở Tiểu Bang Victoria đo Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm tổ chức vào ngày Thứ Bảy 4/̀5/2024 – xin nhấn vào hình để xem cở lớn
Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.