Category Archives: Phim Ảnh

Cách Khấn Nguyện NĂM MỚI 2023 Để Tạo Phước Báu, Tài lộc Đến Đầy Nhà

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Cách Khấn Nguyện NĂM MỚI 2023 Để Tạo Phước Báu, Tài lộc Đến Đầy Nhà

Ngày 25 Âm Lịch Sắp Tới Nhớ Xin Phép

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ngày 25 Âm Lịch Sắp Tới Nhớ Xin Phép

Đưa Cũ Đón Mới ( mới nhất 01.01.2023)

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Đưa Cũ Đón Mới ( mới nhất 01.01.2023)

Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ

Thích Pháp Như

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Hoa Kinh Bồ Tát Khiêm Từ

Triển Lãm Hoa Cúc ở Đức

Click on the image to download the pps file Nguyễn Huy Nghiêm sưu tầm

Posted in Phim Ảnh, Slide Show | Comments Off on Triển Lãm Hoa Cúc ở Đức

Hình Ảnh Khóa Tu Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 22 – 24/12/2022

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Chùa Hoa Nghiêm Trong Ngày 22 – 24/12/2022

Nợ Đời

Thầy Thích Phước Tiến Giảng

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nợ Đời

Táng Hoa Ngâm

Thích Pháp Như(THE SONG OF BURYING FLOWER)

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Táng Hoa Ngâm