Category Archives: Phim Ảnh

Trong Khó Khăn Mới Biết Rõ Lòng Người

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Trong Khó Khăn Mới Biết Rõ Lòng Người

Thế Nào Là Sống Tùy Duyên Thuận pháp?

HT. Viên Minh giảng

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Thế Nào Là Sống Tùy Duyên Thuận pháp?

Học Cách Không Tranh Cãi

Học Cách Không Tranh Cãi hãy để cho Nhân Quả trả lời Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Học Cách Không Tranh Cãi

Sống Ở Đời Có Phước Là Có Tất Cả

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Sống Ở Đời Có Phước Là Có Tất Cả

Hình Ảnh Buổi Tiệc Sinh Nhật Thầy Thích Thiên Tâm 2022

Tiệc Sinh Nhật Thầy Thích Thiên Tâm đã đợc tổ chưc vào tối ngày Thứ Tư 24/8/2022 tại nhà hàng Vegie Hut Chùa Hoa Nghiêm do các Phật tử đóng góp các món ăn tự nấu để chúc mừng ngày … Continue reading

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Buổi Tiệc Sinh Nhật Thầy Thích Thiên Tâm 2022

The best underwater photography

This is some of the best underwater photography ever seen.  Must see and enjoy and admire the creation of GOD! Beautiful indeed! Enjoy….full screen is best.  Click to see what the different fish kinds are. The filming is spectacular!  Almost … Continue reading

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on The best underwater photography

4 Việc Nên Làm Tháng 7

4 Việc Nên Làm Tháng 7 Tạo Phước Cho Mình Để Cuộc Sống Bình An Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 4 Việc Nên Làm Tháng 7

Hình Ảnh Khóa Tu Báo Hiếu – Cúng Dường Trai Tăng – Tri Ân Cha Mẹ Ngày 20/8/2022

Hình ảnh Khóa Tu Báo Hiếu 1 ngày và Cúng Dường Trai Tăng tại Chùa Hoa Ngiêm vào sáng Thứ Bảy ngày 20/8/2022 do Cô Huệ Hiếu ghi lại, xin nhấn vào hình để xem cở lớn

Posted in Phim Ảnh | Comments Off on Hình Ảnh Khóa Tu Báo Hiếu – Cúng Dường Trai Tăng – Tri Ân Cha Mẹ Ngày 20/8/2022