Category Archives: Phim Ảnh

Tâm Tĩnh Lặng Sẽ Sinh Trí Huệ

Ajahn Chah theo Tỉnh Thức

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Tâm Tĩnh Lặng Sẽ Sinh Trí Huệ

Dù Mắt Thấy Tai Nghe Hãy Bình Tĩnh Đừng Vội Phán Xét

Thầy Minh Niệm

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Dù Mắt Thấy Tai Nghe Hãy Bình Tĩnh Đừng Vội Phán Xét

Ai Đang Cảm Thấy Mình Nghiệp Nặng”Nên Nghe 1 Lần”

Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Ai Đang Cảm Thấy Mình Nghiệp Nặng”Nên Nghe 1 Lần”

Ai Chửi Mắng Thì Ta Giả Điếc, Chờ Cho Người Hết Giận Ta Khuyên, Chữ Nhẫn Hòa Ta Giử Đầu Tiên

VI DIỆU PHÁP ÂM

Posted in Phim Ảnh, Thơ Văn | Comments Off on Ai Chửi Mắng Thì Ta Giả Điếc, Chờ Cho Người Hết Giận Ta Khuyên, Chữ Nhẫn Hòa Ta Giử Đầu Tiên

Nhận thức của bạn quyết định tất cả

Better Version

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nhận thức của bạn quyết định tất cả

Sống Đơn Giản Suy Nghĩ Thoáng Cho Nhẹ Lòng

 Thầy Thích Pháp Hòa

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Sống Đơn Giản Suy Nghĩ Thoáng Cho Nhẹ Lòng

10 Pháp Ba La Mật Pháp Được Hiểu Lầm Nhiều Nhất Trong Đạo Phật

Thầy Viên Minh Giảng

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on 10 Pháp Ba La Mật Pháp Được Hiểu Lầm Nhiều Nhất Trong Đạo Phật

Nhận Diện Những Cơn Sóng Ngầm Trong Tâm

Thầy Minh Niệm – Khóa Tu Bình Yên Trong Từng Giây Phút

Posted in Phim Ảnh, Video | Comments Off on Nhận Diện Những Cơn Sóng Ngầm Trong Tâm