Có Bao Giờ Thầy Hỏi ?

Có bao giờ Thầy hỏi tại sao?
Con tu hoài lý Đạo chưa thông !
Thuyền từ nay đã ngược giòng
Tay chèo tay chống con không thấy bờ !

Trong phương tiện từng giờ thay đổi
Nghịch duyên trần trăm lỗi ngàn sai
Thầy khuyên con biết hôm nay
Đau buồn bữa trước qua ngày sẽ quên

Cánh lục bình trôi trên mặt nước
Vẫn thản nhiên ô trược mặc tình
Như Sen thanh thoát khoe mình
Trong bùn nhơ vẫn nguyên sinh sắc màu

Một vết cắt tim đau sâu thẳm
Máu tuần hoàn còn thấm châu thân
Ai hay giữa chốn hồng trần ?
Oan khiên túc trái đồng cân nghiệp đời .

Nợ gì đây không vơi chẵng cạn ?
Đến bao giờ dứt nạn tai ương ?
Tìm đâu ra một con đường ?
Đất không sỏi đá như thường mà đi !

BVN

http://vinhan1088.wordpress.com/tho-phat-giao/

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.