Thay Đổi Cách Nhìn Vì Vạn Sự Tuỳ Duyên

VẠN SỰ TUỲ DUYÊN…

Chuyện người chuyện đời thoảng nhanh khoảnh khắc
Duyên cạn duyên sâu nào biết thật, hư
Mới ngày nào đãi ngộ tưởng chừng như…
Lạc cung Hằng ? Đang thiên đàng hạ giới ?

Chuyển biến đổi thay tựa giống lá rơi
Nghiêng ngã xoay tròn theo cơn lốc cuốn
Khi một trong hai chẳng đồng thuận… muốn
Kinh nghiệm đủ đầy… khi xúc chạm Đời

Về tìm lại mình, hân hoan thơ thới
Trả hết nhọc nhằn, đam trước mê say
Điều phục Tâm chăm sóc kỷ từng ngày
Không thẹn với lòng khi soi gương cổ….

Vạn sự tuỳ duyên… không cầu không khổ

Huệ HươngVạn Sự Tùy Duyên

Mang niềm đau từ oan kiên gút mắc
Vì ngỡ đời, tựa… những thoát mộng hư
Đổi thay đến, oà… vỡ chợt ư thừ
Quanh vây phủ, bóng đêm trùm rũ tới

Trong ngỏ cụt, lần mò… tìm chỗ với
Ánh Đạo vàng, lóe thắp sáng hồn tôi
Không thể nào, mặc… thả lốc dòng xuôi
Qua ngả rẽ, là một chân trời mới

Điều đã qua, thôi… huyệt mồ tìm bới
Hãy xem như, chút kỷ niệm duyên may
Hết chuyến đò, thì tan… hợp chia tay
Chẳng ai lỗi, sẽ không vương đau khổ

Ngẫm thời gian… luôn thay… nào dừng… chỗ

tpTHAY ĐỔI CÁI NHÌN

Lạ quá từ nay cái nhìn sao đổi khác !!!
Gút thắt lần bung giờ cũng dễ thôi
Vướng mắc xa xưa dường đã quên rồi
Vạn sự tuỳ duyên… hân hoan đón nhận

Thuận nghịch, cạn sâu… biết đâu số phận
Kinh nghiệm thực hành tỏ rõ bờ mê
Lý thuyết học nhiều Si, Dốt nhiêu khê
Càng mong đợi, gượng cầu luôn gặp khổ

Soi gương lại vẳng đưa âm Phật, Tổ
“Đừng nương tựa ai, cố gắng chính mình”
Kiên trì, quyết tâm chánh kiến vững tin
Mục đích đến gần… Chớ quên cứu cánh !

Ngủ quên bên lửa… Tự răn nên tránh

Huệ HươngThay Đổi Cái Nhìn

Nhờ Tuệ Duyên… giúp nhìn đời đổi khác
Vạn sự đều từ nhân qủa mà thôi
Bờ không lỡ, sông đâu thể đắp bồi
Tiền kiếp nợ… nghiệp nay mang theo nhận

Đừng than van, oán hờn chi số phận
Lẩn quẩn đeo… tranh gành ảo u mê
Bận lòng chi vì hai tiếng khen chê
Tự mình buộc, tự mình mang đau khổ

Hãy nghĩ suy, từng lời khuyên Phật Tổ
Dùng Trí, Huệ, Định, Tuệ chiếu Vô Minh
Không thắp đuốc sao… chân bước vững tin
Thuyền Bát Nhã… giúp tìm nơi cứu cánh

Mong giải thoát… thì nợ vay nên tránh

tpThay Đổi Cách Nhìn Vì Vạn Sự Tuỳ Duyên

Đường ta tu lâu nay, quay nhìn lại.
Từng bước chân chánh niệm, đã đi qua
Hạnh phúc bước chân, không là điểm đến
Nhân duyên trùng trùng, thay đổi sát na
Trồng hạt bắp, duyên ban đầu phân nước.
Trùng trùng duyên, tác động lên hạt mầm
Ba tháng sau, thu hoạch bắp ngọt lành
Thiên nhiên dạy, bài nhân duyên Hoà Hợp.
Nhân tu như vậy
Duyên hành trì như vậy
Thay đổi cách nhìn như vậy
Vì vạn sự tuỳ duyên
Thập như thị là như vậy

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.