Mình Là Cái Gì

Sau đây là bài pháp thoại video với độ dài 1 giờ 43 phút do ĐĐ. THÍCH MINH THÀNH thuyết giảng với chủ đề Mình Là Cái Gì… nhờ đó chúng ta biết thân thể tồn tại do mượn vào trả ra ….. nhất là hơi thở chỉ cần không muộn trả là qua đời…buổi giảng chia làm 2 phần… phần đầu khoảng 1 giờ 20 phút là lý thuyết .và phần 2 là tập ngồi thiền và thở sao cho đúng cách…

ĐĐ. Thích Minh Thành

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.