Mộng Hành

Nhớ xưa lỡ bước đến nơi này
Ta bà hẳn có chút nợ vay
Quyết lòng trả dứt oan khiên nhẫn
Chu toàn vai diễn … sẽ có ngày

Nhiều năm trọng trách nặng hai vai
Thực phẩm đơn sơ tịnh lạc chay
Thủy chung vui đạo nhờ Diệu Pháp
Hoàng hôn … kinh kệ vẫn hăng say

Một thoáng hư không … gợn chút mây
Vũ trụ ngao du đoạn tháng ngày
Hy vọng ngày sau … khi trăm tuổi
Về lại quê xưa … hương Đức bay

Ngưỡng mong … mộng hành dứt từ nay
Cực Lạc là đây … Liên Tâm Khai,
Niết Bàn đâu phải chờ mong đợi .
Thực tại bây giờ … chớ mơ say !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.