Đạo Phật Của Tôi

Đạo Phật Của Tôi là bài pháp thoai video của Thầy dành cho các đệ tử xuất gia… rất hay và sống động…

Thích Nhật Từ


http://www.youtube.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.