Đừng Giận Dỗi

Đừng giận dỗi khi nghe lời mắng
Vì đó là tia nắng mùa đông
Giúp cho nghiệp chướng tiêu mòn
Bước chân thêm vững trên đường tiến tu

Đừng giận dỗi nếu như người đó
Đã bảo khuyên là có quan tâm
Giúp nhau nào phải bạc vàng
Chỉ đường tu tập nhẹ nhàng chớ quên

Đừng giận dỗi người quen khi nhắc
Pháp lục hòa phải khắc ghi tâm
Khoan dung cho mọi lỗi lầm
Riêng ta nghiêm khắc âm thầm với ta

Đừng giận dỗi vì là duyên hợp
Không bền lâu để bụng ích gì
Khi còn bao tháng bao ngày
Sao không tu tập từng giây bây giờ

Đừng giận dỗi đã vào trần thế
Giữ gìn lòng bất kể ngày đêm
Với câu niệm Phật kế bên
Liên trì hoa nở nào quên tên mình

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.