Ai Cũng Biết

Ai cũng biết đời là bể khổ
Sao hơn thua lời lỗ từng câu
Để rồi đánh mất hòa nhu
Giận hờn hung dữ đậm màu vô minh

Là Phật Tử thật tình tu tập
Luôn cười vui không chấp sâu dày
Vì duyên mà có một khi
Duyên tan cảnh hết có chi để lòng

Mỗi giây phút cậy trông tượng Phật
Ở trên cao và thật trong tâm
Mỗi giây mỗi phút âm thầm
Lòng luôn chánh niệm lạc an giữa trời

Ai cũng biết cuộc đời bể khổ
Đã có thân là khó nghìn năm
Nên chi phải cố siêng năng
Một lòng tu tập khó khăn xem thường

Chuyện thị phi đừng vương vấn bận
Vượt đúng sai hay giận si tham
Không còn mãi kiếm lợi danh
Đời tu dẫu khó nhưng an lạc nhiều

Kẻo mai kia điều vô thường đến
Nẻo tam đồ không hẹn đọa vào
Ta làm nào trách người sao
Thở than đã muộn .. ôi chao một đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.