Ta Đã Biết

Ta đã biết chữ danh và lợi
Khi lìa đời bỏ lại trần gian
Mà sao ta mãi tranh giành
Để cho khốn khổ gian nan một đời

May chủng tử một thời kiếp trước
Đã trổ lên thành ước nguyện tròn
Bước chân vào cửa thiền môn
Di Đà Niệm Phật cho lòng bình an

Xa lìa đó giành tranh thế tục
Quyết một lòng nhờ đức từ bi
Độ trì trên nẻo đường đi
Tu hành cho trọn có chi sánh bằng

Tứ ân đó xin hằng ghi nhớ
Tinh tấn tu mãi cố từng ngày
Ơn Cha nghĩa Mẹ công Thầy
Nguyện xin báo đáp từ rày về sau

Ta đã biết nên mau tu tập
Kẻo hôm nay rồi lập tức qua
Dẫu đường tu tập rất xa
Nhưng hoài cố gắng ắt là thành công

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.