Trái Tim Mẹ…


Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ.
Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương
Đạo Phật là Đạo Hiếu…
… Hãy trân quý giá trị tình thương
Vô bờ bến… Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.

“Đấng sinh thành” … Phật tại gia niệm. niệm
Chăm sóc, phụng dưỡng, trách nhiệm, quan tâm
Đứng đầu trăm nết hạnh đức sâu thâm
Ôi Trái tim Mẹ là….
… Sợi dây vô hình kết nối mọi chất liệu!

Hạnh phúc muốn có … ai ơi lắng nghe để hiểu.
Học từ kinh nghiệm truyền trao … giải quyết việc tốt hơn
Sẽ bao dung hơn, độ lượng xử thế vẹn tròn
Và nhân cách, tinh thần đó trợ duyên để hoàn thiện!

Cảm ơn trái tim Mẹ…
… giúp con biết thêm quyền pháp phương tiện
Biết hướng thượng… phẩm hạnh phải trau dồi
Đây là nguồn cội căn bản của con người thôi
Cho tất cả nhân loại … không riêng Phật Tử !!!
Khắc ghi mãi trong tâm …
…” TRÁI TIM MẸ LÀ KỲ QUAN VŨ TRỤ “

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.