Để Ý

Để ý làm chi những tiếng đời
Khen chê hờn giận với buồn vui
Khép tâm thời có câu Niệm Phật
Thân lạc tâm an nhẹ khẽ cười

Để ý làm chi lời người mắng
Xem như ánh nắng của mùa đông
Ngày xưa vụng dại tranh thua thắng
Nay đã hiểu xong mở cõi lòng

Để ý làm chi xét nét người
Đã tu tâm đổi hiền như gió
Đến trong mùa hạ nhẹ môi cười
Mong người sẽ được hoài thanh thản

Để ý làm chi khi người trách
Ừ ! thôi vụng dại câu xin lỗi
Vì ta có phải thánh nhân đâu
Cảm ơn giúp hạnh nhẫn dài lâu

Để ý làm chi quên tất cả
Khi lời sám hối với ăn năn
Lỗi lầm dẫu có thành không đó
Khép lại trăm năm cũng cỏ xanh

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.