Cần Một Chút

Cần một chút lắng nghe để hiểu
Tâm của người bày tỏ hôm nay
Để rồi giúp một bàn tay
Tạo nên duyên thuận mai này cùng tu

Cần một chút lòng từ cư xử
Phật Tử mà luôn tử tế vui
Trên môi luôn có nụ cười
Dẫu rằng có thiệt cả đời không than

Cần một chút khó khăn tu tập
Từng bước hành lời pháp cho sâu
Kẻo không thời khắc qua mau
Vô thưởng đến vội bên cầu tử sanh

Cần một chút khéo nhanh nhẫn nhịn
Bỏ lỗi nhau không tính hơn thua
Cho tình huynh đệ mặn mà
Cùng nhau học tập lục hòa chớ quên

Cần một chút nhân duyên nên gặp
Sẽ chia nhau Phật Pháp nhiệm mầu
Dù cho ngày tháng qua mau
Hoa Nghiêm ta gặp cùng nhau tu hành

Cần một chút đừng sân luôn nhớ
Để vui cười tìm cớ gặp nhau
Dù rằng có lạc về đâu
Cũng luôn thăm hỏi từng câu thật thà

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.