Học Đạo Qua Ánh Trăng

Nghe trong tiếng gió vang lời Pháp
NGUYỆT CHIẾU SƠN HÀ ĐÁO XỨ MINH (1)
Cơn mê chợt tỉnh kiếp đăng trình
Vỡ oà thế giới …ôi diễm tuyệt !
THIÊN GIANG HỮU THUỶ, THIÊN GIANG NGUYỆT
VẠN DẬM VÔ VÂN, VẠN LÝ THIÊN (2)
Mở tâm, lắng nghe… Đạo vô biên
Luôn luôn mới… vô cùng mầu nhiệm

Tiếng của không gian… mang phương tiện
Tương quan duyên khởi… ngã quên đi
Tập quán hàm tàng… chớ phát huy
Phản chiếu được… ánh trăng lấp loá !!!

Cần tinh tấn… vào được Bát Nhã !
Trí tuệ như trăng… chiếu sáng ngời
Minh triết, an lạc… khắp nơi nơi
Nghe trong gió vang vang lời Pháp:
“Thế giới này… trở về hoà nhập”!

Huệ Hương

_________
(1) Ánh trăng chiếu xuống thế gian , nơi nơi đều sáng
(2) dịch lời thơ của vua Trần Thái Tông khi trả lời cho sứ thần nhà Nam Tống khi hỏi Đạo : Nếu sông có nước thì có ánh trăng- không gian không mây sẽ có bầu trời.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.