Sống Đạo Là Gì ?

Em thường hỏi Sống đạo …
có phải là sống theo lời Phật dạy?
Đừng lưu tâm ngoại cảnh lẫn thị phi
Hãy im lặng thực hành khi đã quyết đi
Bằng tinh tấn, tự lực… mặc nhiên giá trị!

Xin trả lời :
Lấy kinh nghiệm bậc hiền nhân quên lời giữ ý,
Đừng cố chấp vào ngôn ngữ tư duy
Tự mình thiết kế, xây dựng… phẩm cách đi
Khi quyết tâm đi trên con đường giải thoát !

Sẽ thấy được sự huyền diệu… khi tương tác
Thể xác, tinh thần hoàn toàn được quân bình
Thanh tịnh, an vui… giảm thiểu lục dục tình.
Chỉ mỗi cá nhân mới tự trả lời chính xác

Sống đạo liên quan tập khí phải lâu quét sạch!
Đau khổ, hạnh phúc không ai thể cho, ban
Niềm tin trong Chánh kiến …chiêu cảm siêu phàm
Tha lực kỳ diệu …khi thực hành hướng thượng ,
Mười điều thiện giữ được… công đức vô lượng !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.