Nhị Nguyên – Tình Thương Thế Gian – Thiền Môn Quy Về

NHỊ NGUYÊN
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Thương Một Người của Trịnh Công Sơn)

Trăng sao đời mãi với
Lang thang kiếp tha hương
Tương lai người cứ chờ
Mệt nhoài giấc chiêm bao
Trăng sao trời vẫn sáng
Tâm Như chiếu muôn nơi
Yêu thương cùng nhân thế
Đạo vàng ánh không phai.
Than cuộc đời
Và nước mắt tuôn rơi
Từ lâu sống buông lơi
Buồn vui trong cõi chết
Mùa Xuân mang nguồn sống
Lặng yên biết mây trôi
Tịnh nghe tiếng chuông ngân
Lời êm như sáo trúc
Nghiệp gieo giống lành thôi.
Đau thương niềm luyến ái
Xa nhau nhức nhối tim
Bên nhau buồn suốt đời
Hồn lạc lối không nơi
An vui niềm thánh thoát
Vang xa khúc thanh ca
Trong ta từng câu pháp
Nhiệm mầu pháp vô sanh.

Trí Lạc

_____________________________

TÌNH THƯƠNG THẾ GIAN
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Hạ Trắng của Trịnh Công Sơn)

Tịnh vắng!
Mưa rơi êm đềm lòng vui biết ơn
Nước tươi mát đời đồng xanh lúa thơm
Nước nuôi muôn người tình thương thế gian
Ngàn xưa tới giờ nước luôn với đời.

Tịnh vắng!
Cây đang đâm chồi mầm non đất duyên
Bao nhiêu ân tình người xin đất cho
Đất bao dung đời tình thương thế gian
Mạch tâm xuyên suốt sáng soi đêm trường.
Tri ân muôn loài cho ta yêu đời
Bạn lòng ghi khắc bên nhau vui buồn
Phu thê tóc bạc ngày ngày có nhau
Tình luôn sáng trong bền lâu mãi sau
Tiếng xưa ngọt ngào khúc ca ngày nào
Vẫn xanh đượm màu nguyện mãi bên nhau.

Tịnh vắng!
Tinh tấn tu hành đồng tâm tiến lên
Pháp âm vang rền tình thương thế gian
Sống nơi ta bà ngừng thôi nổi trôi
Đợi mong chi nữa lá thư vô thường.

Trí Lạc

_____________________________

THIỀN MÔN QUY VỀ
(Phỏng tác theo nhạc phẩm Thương Hoài Ngàn Năm của Phạm Mạnh Cương)

Về đây tu hành đạo pháp từ bi
Đời đã mê lầm được mất thiệt hơn
Tham lắm rồi vướng lao tù
Sân lắm thì sẽ đau buồn
Buông thôi buông rồi đời an.

Thiền môn thanh bình chuyển tánh điều tâm
Thọ bát kinh hành gìn giữ thiền quy
Nghe pháp lòng nhớ mãi hành, Bưng bát thầm nhớ công người
Do đâu ta vượt phàm phu.

Tu hành luôn bền tâm bền chí
Niết bàn tìm nào khó gì đâu
Bình thường là đường chánh về quê
Nhất thừa lòng Phật thương chúng sanh.

Thiền môn an lành vui thoát trần ai
Từ đó tươi cười ngàn gió thổi mây
Trăng sáng tràn khắp khung trời
Nhìn thấu tỏ giấc mộng đời
Thong dong quy về thiền môn.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.