Hãy Cúi Đầu

Hãy cúi đầu nhận phần thua thiệt
Vì khi xưa cay nghiệt với người
Gieo nhân trả quả hôm nay
Như lời Phật dạy đúng ngay hiện tiền

Hãy cúi đầu khi phiền não đến
Và vô minh cùng quyến thuộc quanh
Quan Âm Bồ Tát niệm nhanh
Thắp lên trí tuệ âm thầm trong ta

Hãy cúi đầu dẫu là oan ức
Vì biết rằng có lúc khi xưa
Nặng lời đến đổi khó ưa
Dẫu người không lỗi .. đổ thừa nhiều phen

Hãy cúi đầu làm quen thất bại
Không tự ti gây hại bản thân
Hãy luôn suy xét hiểu dần
Để rồi hoàn thiện những lần về sau

Hãy cúi đầu lòng mau khiêm hạ
Vì có bao chuyện lạ .. học thêm
Mỗi ngày một chút không quên
Hiểu và tường tận cố lên tu hành

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.