Bước Quên !

Tâm tánh con người, bản chất đặc thù, cố hữu
Trở về chính mình …
Không phải trở về khởi điểm nào đâu,
Từ hành nghiệp quá khứ đã ẩn sâu
Mà trở về trạng thái đang là …
khi vắng mặt chọn lựa, với thái độ bình lặng !

Hãy bước quên …thâm nhập pháp vị ban tặng
Mỗi người mỗi khác, kiến thức không giống ai
Hãy khóc đi em, khi hiểu được đúng sai
Dòng nước mắt lau … cho nhận biết hạn hẹp !

Luật nhân quả sẽ cân nhắc và nhận xét!
Sống thoải mái trong ít ước muốn, hồn nhiên
Đừng bắt chước người khác … một phiên bản riêng
Luôn ý thức bên trong, dứt hoài nghi an trú!

Không qua lăng kính ngôn ngữ, thực tại hiện hữu!
Chân lý là sự thật của nội tâm
Buông bỏ mọi ý đồ nổ lực sai lầm
Im lặng, lắng nghe. quan sát bài học Pháp
Không bám víu điều gì, không vội tạo tác
Bước quên … dẫn đến thiên đường của Đạo !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.