Ngàn Câu Chuyện

Ngàn câu chuyện thị phi xin bỏ
Chủ tâm mình mọi chỗ mọi nơi
Thuận hay duyên nghịch đều cười
Để không phiền não nữa đời về sau

Ngàn tranh chấp từng câu quyền lợi
Không vướng vào ta mới bình an
Đêm ngày lòng sẽ thênh thang
Như mây trời đó .. bạc vàng kém thua

Ngàn trang kinh mà ta siêng tụng
Vô minh kia rơi rụng theo ngày
Tham sân cũng sẽ bớt dày
Chân tâm hiển lộ tỏ bày từng giây

Ngàn việc nhỏ trong ngoài cố gắng
Thực hiện hoài từng thoáng cậy trông
Khẩu thân và ý lành hơn
Hỏi ai không muốn mà mong kết tình

Ngàn công chuyện cố tình tu tập
Rảnh chút nao niệm pháp A Di
Ngay từng mỗi bước chân đi
Phật về quanh đó trên môi nhẹ cười

Ngàn câu chuyện thị phi xin bỏ
Tín nguyện hành xin có chớ quên
Biết bao Bồ Tát về bên
Khó khăn cách mấy từng duyên cũng tròn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.