Vinh Danh Thầy, Tổ

Tuổi dẫu trung niên vần nhớ Thầy
Kiến thức ngày xưa, tích tụ đây
Con đò trí thức Người lèo lái
Mãi mãi ươm mầm trổ đẹp thay
Lâng lâng cảm xúc tuôn rơi lệ
Cảm tạ, tri ân kiếp kiếp dày
Bao năm xa cách chừ mới gặp
Khác nhau thế hệ quyết dựng xây
Ước vọng dưỡng bồi lòng nhiệt huyết
Tiếp nối một đời vun xới cây
Mượn ngày lễ hai mươi một một
Vinh danh Thầy Tổ, búp sen tay.

Huệ Hương

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.